Monday, May 23, 2016

باترمیلک خانگی

 باترمیلک یکی از مواد لبنی پرکاربرد در دستورهای خارجی است که متاسفانه تا جایی که من می دونم در ایران یافت نمی شه. اما با توجه به اینکه در خیلی از موارد در دستورها بهش برمی خوریم تصمیم گرفتم نوع خونگی یا تقلبیش رو بهتون توضیح بدم تا بتونید به راحتی ازش استفاده کنید.طرز تهیه بسیار ساده است اما برای دسترسی آسان ترجیح دادم در پست جداگانه ای قرارش بدم تا بهتر بتونید ازش استفاده کنید.